Kas mäletad veel ajalootunnist, mis aastast on pärit vanim teadaolev eestikeelne raamat? 

Keele pideva arenemise tõttu on keeruline täpselt öelda, millal mingit keelt kõnelema hakati, kuid tänu kirjakeelele saab teada vähemalt umbkaudse aja. Esimesi tõelisi kirjakeeli peetakse vaid 5000-6000 aastat vanaks.

Maailma vanimaks teadaolevaks kirjakeeleks peetakse sumeri keelt, mille kirjutamiseks kasutati kiilkirja. Sumeri keele vanimad tekstid pärinevad 3. sajandist eKr.

sumeri

Pronksiajal arenesid ka Egiptuse hieroglüüfid, Kreeta hieroglüüfid, Hiina logogrammid ja Meso-Ameerika kirjaviis.

Vanim tähestikuline kiri leiti umbes 1500. aastal eKr Serabit el-Khadimis ning arvatakse, et kirjutatud on loodesemiidi keeles, kuigi uurijad on suutnud dešifreerida vaid paar sõnu.

egypt

Rauaaja alguses hakkas tähestikuline kirjutamine levima üle kogu Lähis-Ida ja Lõuna-Euroopa. Sellest ajast pärineb ka vanim säilinud vanaladinakeelne tekst – Duenos-inskriptsioon. Selle täpne vanus polegi teada, kuid see jääb erinevate allikate andmetel 7.-5. sajandi eKr vahemikku.

Hilisantiikajast on teada esimesed säilinud käsikirjad. 6. sajandi pKr teisest poolest on pärit esimesed kirjakeelemärgid ülemsaksa keelest (just ülemsaksa murdeil põhineb saksa keele nüüdiskirjakeel), umbes 700. aastast pKr pärinevad vanimad vanainglise ehk anglosaksi keele kirjakeele näited. Umbes 800. aastast pKr on leitud vanapõhja ehk vanaskandinaavia keele näiteid (vanapõhja keele idamurretest arenesid välja taani ja rootsi keel, läänemurdest islandi, norra ja fääri keel). Umbes samast ajast pärinevad ka vanaprantsuse (842 pKr) ja vanakirikuslaavi (862 pKr) keelte kirjakeele esimesed näited.

Alates 1000. aastast pKr on teada juba märksa rohkem kirjateoseid ning paljude tänapäevaste keelte algset kirjakeele kuju.

Baltimaade kirjakeele esimesed trükised pärinevad 16. sajandist. Leedu kirjakeele vanim näide on 1503. aastast, esimene trükitud leedukeelne raamat on Martynas Mažvydase katekismus, mis ilmus 1547. aastal. Läti keele vanim kirjakeele näide pärineb 1530. aastast, vanim lätikeelne trükis on teadaolevalt 1585. aastal ilmunud katoliku katekismus.

Vanim teade eestikeelse trükise kohta on pärit 1525. aastast, kuid kõige vanem osaliselt säilinud eestikeelset teksti sisaldav raamat on 1535. aastal välja antud eesti- ja alamsaksakeelne luterlik katekismus, mille kirjutas Tallinna Niguliste kiriku õpetaja Simon Wanradt ja tõlkis Tallinna Püha Vaimu kiriku õpetaja Johann Koell.

abc

Esimene moodsas soome keeles kirjutatud raamat – „Abckiria” – ilmus 1543. aastal.

g

Kirjakeele poolest on noorim keel Gooniyandi keel, mida räägivad osad Austraalia aborigeenid. Vanim Gooniyandi keeles kirja pandud raamat ilmus 1982. aastal (William McGregori koostatud ortograafiaraamat), eelnevalt seal kirjakeelt ei tuntud. 1984. aastal koostati ladina kirja põhjal ka Gooniyandi keele tähestik.

Lisa kommentaar


Emaili ei avalikustata. Kohustuslikud väljad on märgiga *

Blogi